Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás célja, feladata

A házi segítségnyújtás az Szt. 63. §-a alapján szociális alapszolgáltatási tevékenység.

A házi segítségnyújtás célja, hogy a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakásán, lakókörnyezetében biztosítsuk az önálló életvitel fenntartása érdekében biztonságos és nyugodt életfeltételeket, megfelelő körülményeket, személyre szóló ápolást és gondozást, valamint az ehhez szükséges kiegészítő szolgáltatásokat.

A házi segítségnyújtást a Hegyvidéki Szociális Központ szakemberei, gondozói végzik. A tevékenység során elsődleges a szolgáltatást igénybevevő önálló életvitelének segítése, meglévő képességeinek megtartása, szükségleteinek – életkorának, egészségi állapotának, élethelyzetének, képességeinek figyelembevételével – lakáson történő kielégítése. Az alapvető gondozási, ápolási feladatok mellett a személyi higiéné biztosításán túl a szükséges mértékig biztosítjuk a lakókörnyezet higiénéjét is.

Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása szükséges, kezdeményezzük az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.

A házi segítségnyújtást az ellátást kérő megállapított gondozási szükségletének megfelelő időtartamban, maximum 4 órás időtartamban biztosítjuk. Amennyiben a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, az intézmény vezetője tájékoztatja az ellátást kérőt a bentlakásos elhelyezés lehetőségéről. A bentlakásos intézmény igénybevételéig a házi segítségnyújtás napi 4 óra időtartamban biztosítható.

A szolgáltatás jelenleg hétköznap, munkaidőben vehető igénybe. Rendkívül indokolt – egyedülálló, önmaga ellátására képtelen személy – esetben, előzetesen egyeztetett formában, 7 és 21 óra között a hét bármely napján megszervezzük az ellátást.

Az ellátás megkezdéséről, a fizetendő térítési díjról a Hegyvidéki Szociális Központ vezetője írásban értesíti az ellátást kérőt. A nyújtott szolgáltatás tartamáról, az igénybevétel mértékéről, az ellátotti jogokról, az együttműködés formájáról az ellátást kérő és az ellátó megállapodást köt.

Biztosítjuk:

  • az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését (étkezés segítése: reggeli, ebéd, vacsora előkészítése, szükség esetén etetés, mosogatás; mozgás segítése: mobilizálás ágyban/segédeszköz használata, kiültetés, sétáltatás, levegőztetés, öltöztetésben segítségnyújtás, tornáztatás gyógytornász/mozgásterapeuta irányításával; ürítési szükségletek kielégítése: segítségnyújtás inkontinencia betét használatában, segítségnyújtás ágytál, szoba wc használatában, vizeletgyűjtő zsák ürítése, cseréje, segítség kolosztóma ellátásában;)
  • az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést (mosdatás, fürdetés, borotválás, haj-, bőr-, száj-, körömápolás, öltöztetés; takarítás – a naponta rendszeresen használt helyiségekben (porszívózás, felmosás, törölgetés); ágyazás, mosás, vasalás, varrás; szükség szerint hóeltakarítás, csúszásmentesítés;
  • a közreműködést a háztartás vitelében (bevásárlás, csekkek feladása, pénzintézetekkel való kapcsolattartás)
  • a környezettel való kapcsolattartás segítését (közintézményekkel, különösen egészségügyi szolgáltatókkal, egyéb intézményekkel, szervezetekkel, egyházzal, családdal, rokonokkal, barátokkal, szabadidős programokban való részvétel)
  • ápolási feladatok orvos előírása szerint: gyógyszerfeliratás, kiváltás, adagolás, megfelelő végzettség esetén: vérnyomásmérés, pulzus ellenőrzése, hőmérőzés, inzulin beadása; orvoshoz, vizsgálatokra kísérés, gyógyászati segédeszköz beszerzésében segítségnyújtás, kórházi látogatás.
  • a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.
  • más szociális ellátásokhoz való hozzájutás megszervezését: segítés hivatalos ügyek intézésében; támogatások, segélyek intézése; szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése; szakosított ellátásba való bekerülés segítése, költöztetésben segítség.