Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Étkeztetés

Kep_015

Az étkeztetés célja, feladata

Az étkeztetés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 57. § (l.) bekezdés c) pontja alapján szociális alapszolgáltatási tevékenység.

Célja: A szolgáltatást igénylő részére biztosítani a napi egyszeri meleg étkezést.

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük miatt.

A jogosultsági feltételeket az önkormányzat helyi rendeletében határozza meg.

A napi egyszeri meleg étel az Önkormányzat és az FH-Gasztro Kft. között, közbeszerzési eljárást követően megkötött vállalkozói szerződés alapján biztosított.

A lakosság szükségleteire tekintettel az étkezés folyamatosan – az év 365 napján – biztosított. Háziorvos javaslatára diétás étkezés is igénybe vehető.

Az étkeztetés-szolgáltatás az alábbi formában kerül megszervezésre:

  • kiszolgálással - Szociális Étterem, Normafa Telephely ebédlő, Virányos Telephely ebédlő - és egyidejű helyben fogyasztással, munkanapokon 11.30 és 13.00 óra között. Az étkezők számára biztosított az étel kulturált elfogyasztása (evőeszköz, étkészlet), kézmosási lehetőség és a telephelyeken nemenként elkülönített illemhely.
  • az étel elvitelének lehetővé tételével – saját (váltórendszerű ételhordóban és/vagy előre csomagolt kiszerelésben)
  • lakásra szállítással, a főzőhely által előrecsomagolt ebéd kiszállításával. Házhozszállítás esetén a háziorvos igazolása szükséges, mely szerint az igénylő egészségi állapota miatt indokolt a házhozszállítás. A szállítási tevékenység a kerületben a Hegyvidéki Szociális Központ és a Ba-Sa Group Bt. között létrejött vállalkozási szerződés alapján történik.

Az ellátás megkezdéséről, a fizetendő térítési díjról a Hegyvidéki Szociális Központ vezetője írásban értesíti az ellátást kérőt. A nyújtott szolgáltatás tartamáról, az igénybevétel mértékéről, az ellátotti jogokról, az együttműködés formájáról az ellátást kérő és az ellátó megállapodást köt.